Akcja – Bajeczni Adwokaci

W dniu 6 czerwca 2024 r. adwokat Magdalena Piekarska odwiedziła Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu by przeczytać dzieciom bajkę „Leśnie sprawy Misi Adwokatki, czyli guma do żucia w mrowisku, wysypisko pod hotelikiem i kradzież jeziora”.
„Bajeczni Adwokaci” to nazwa akcji edukacji prawnej, skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Dzieci w trakcie spotkania dowiedziały się m.in.:
  • jak rozwiązywać spory,
  • dlaczego ważne jest, żeby odpowiadać na oficjalne pisma,
  • jak wygląda rozprawa w sądzie i jakie role pełnią sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci i strażnicy leśni,
  • jakie szkody w środowisku może wyrządzić coś tak małego, jak wyrzucona guma do żucia i jak cenny jest dostęp do czystej wody,
  • jakie zagrożenia stanowią nielegalne wysypiska,
  • jak istotne jest wzajemne wspieranie się w trudnych sytuacjach.
Bajka powstała na zamówienie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Fundacji Adwokatury.
Więcej informacji na temat akcji: (adwokatura.pl
Scroll to Top