Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez kancelarię danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka - Magdalena Piekarska z siedzibą: Ulica Plac na Bramie 8, 37-700 Przemyśl, tel. +48 532-522-559.
  2. Dane są przechowywane przez okres potrzebny do wykonania czynności, dla których zostały zebrane.
  3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo  do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
    przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Zlecającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może uniemożliwić  udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, czy nawiązanie kontaktu telefonicznego.
  • Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, w maksymalnym stopniu realizując interes Klienta.

Przewiń do góry