Regulamin strony

Regulamin strony - adwokaciprzemysl.pl

1. Zasady korzystania ze strony są dostępne pod adresem: adwokaciprzemysl.pl

2. Korzystając ze strony adwokaciprzemysl.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią zasad i akceptuje ich postanowienia a tym samym zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Wszelkie dostępne na stronie Kancelarii informacje, niezależnie od sposobu ich prezentacji mają charakter ogólny. Informacje te nie powinny być traktowane jako porada prawna. 

4. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i wolne od błędów. Osoba wykorzystująca informacje zawarte na stronie Kancelarii dokonuje tego na własną odpowiedzialność. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki zastosowania się do opinii zawartych na stronie Kancelarii.

5. Prezentowane na stronie usługi nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a zamieszczone treści mają charakter wyłącznie informacyjny.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie.

7. Kancelaria zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

8. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej.

  • Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, w maksymalnym stopniu realizując interes Klienta.

Scroll to Top